Mất 1 phút đọc

Bài Tập Rèn Luyện Trong Lập Trình C# 1 và 2

Bài tập rèn luyện 1:

1.Vẽ giao diện và xử lý sự kiện lúc Runtime.

 • Hãy thiết kế giao diện và xử lý add control + sự kiện lúc runtime.

Bài tập rèn luyện 2:

2.Chương trình tính tiền bán sách.

 • Thiết kế giao diện cho Chương Trình Tính Tiền Bán Sách.

 • Khi chương trình vừa thực thi:
   • Form được hiển thị giữa màn hình. Canh lề phải cho các Control chứa dữ liệu là số, thiết lập hệ thống Tab hợp lý.
   • Thiết lập nút “Tính TT” nhận phím Enter thay cho sự kiện Click.
 • Yêu cầu cài đặt: 
   • Tên KHách hàng không được phép rỗng.
   • Số lượng sách là số nguyên dương.
   • Mỗi quyển sách đều được bán với giá là 20000.
   • Nút “Tính TT”:  tính thành tiền và xuất kết quả lên lable Thành tiền

 ( Thành tiền = Số lượng * Đơn Giá )

   • Lưu ý: Nếu Khách hàng là SV thì được giảm 5% thành tiền.
   • Nút “Tiếp”:
      • Xóa nội dung các control trong gourpbox “Hóa Đơn”
      • Đặt focus cho Textbox “Tên Khách Hàng”
   • Nút “Thống Kê”: Tính và hiển thị kết quả trên các lable trong groupbox “Thống kê”.
   • Nút “Kết Thúc”: Phát sinh messageBox hỏi lại người dùng có thật sự muốn đóng ứng dụng hay không?

KẾT LUẬN: Ứng dụng free   xin chia sẽ các bài tập để các bạn có thể thực hành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Đừng quên luyện tập thật nhiều để có thể sử dụng thật thành thạo nhé!

Hãy bình chọn
298 lượt xem

24/08/2022 Blog Tin Học

Bài viết liên quan

Block "5_tab_footer" not found