Mất 2 phút đọc

Bộ Điều Khiển AngularJS

1.Bộ điều khiển AngularJS

 • Bộ điều khiển AngularJS kiểm soát dữ liệu của các ứng dụng AngularJS.
 • Bộ điều khiển AngularJS là các Đối tượng JavaScript thông thường.
 • Các ứng dụng AngularJS được điều khiển bởi bộ điều khiển.
 • Lệnh ng-controller xác định bộ điều khiển ứng dụng.
 • Bộ điều khiển là một Đối tượng JavaScript , được tạo bởi một phương thức khởi tạo đối tượng JavaScript tiêu chuẩn.

Ví Dụ:

⇒Ứng dụng được giải thích:

 • Ứng dụng AngularJS được định nghĩa bởi  ng-app = “myApp” . Ứng dụng chạy bên trong <div>.
 • Thuộc tính ng-controller = “myCtrl” là một chỉ thị AngularJS. Nó định nghĩa một bộ điều khiển.
 • Hàm myCtrl là một hàm JavaScript.
 • AngularJS sẽ gọi bộ điều khiển với một đối tượng $ scope .
 • Trong AngularJS, $ scope là đối tượng ứng dụng (chủ sở hữu của các biến và hàm ứng dụng).
 • Bộ điều khiển tạo hai thuộc tính (biến) trong phạm vi (firstName và lastName).
 • Các chỉ thị ng-model ràng buộc các trường đầu vào với các thuộc tính của bộ điều khiển (firstName và lastName).

2.Phương pháp điều khiển

 • Một đối tượng controller có hai thuộc tính: lastName và firstName.
 • Một bộ điều khiển cũng có thể có các phương thức (biến dưới dạng hàm):\

3.Bộ điều khiển trong tệp bên ngoài

 • Trong các ứng dụng lớn hơn, người ta thường lưu trữ bộ điều khiển trong các tệp bên ngoài.
 • Chỉ cần sao chép mã giữa các thẻ <script> vào một tệp bên ngoài có tên là personController.js

Ví dụ: Tạo một tệp bộ điều khiển mới:

Và sau đó sử dụng tệp bộ điều khiển trong một ứng dụng:

Kết Luận: Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của mình để phát triển bài viết tốt hơn. 

5/5 - (3 Bình chọn)
474 lượt xem

20/10/2022 Blog Tin Học

Bài viết liên quan

Block "5_tab_footer" not found