Mất 1 phút đọc

Các cách ghi chú trong C#

Nội dung bài này gồm có những phần sau

 • Tại sao phải ghi chú khi lập trình?
 • Cách ghi chú 1 dòng
 • Cách ghi chú nhiều dòng
 • Cách ghi chú dạng XML document

Tại sao phải ghi chú khi lập trình?

 • Ghi chú trong lập trình thể hiện tính chuyên nghiệp của lập trình viên.
 • Dự án làm lâu năm có thể đọc lại ghi chú để hiểu được giải thuật một cách nhanh chóng và chính xác
 • Dễ chuyển giao công nghệ cùng với những tài liệu chi tiết cho từng chức năng
 • Người quản lý dễ dàng điều khiển hệ thống, nhân viên dễ dàng học hệ thống.

Khi ghi chú thì ít nhất có các thông tin:

 • Tác giả
 • Ngày thay đổi
 • Lý do thay đổi

Trình biên dịch sẽ bỏ qua các ghi chú trong quá trình dịch.

Cách ghi chú 1 dòng

 • //Comment 1

Cách ghi chú nhiều dòng

/*
*Comment 2
*/
/*Comment 3*/

Cách ghi chú dạng XML document

/// <summary>
///Write Comment 4
/// </summary>
/// <param name=“a”></param>
/// <param name=“b”></param>
private void func1(int a,float b)

5/5 - (1 Bình chọn)
441 lượt xem

07/03/2022 Ứng Dụng Miễn Phí

Bài viết liên quan

Block "5_tab_footer" not found