Mất 2 phút đọc

Các component thường dùng trong C#

Các Component thường dùng trong C#

Nội dung:

 • Component ImageList
 • Component Timer
 • Component BackgroundWorker

Component ImageList

 

 

 

Component Timer

Timer là một component cho phép phần mềm xử lý công việc theo định giờ (hay chu kỳ) nào đó.

 • Ví dụ: Cứ 5 phút tự động gửi email một lần, cứ 1 giây thay đổi vị trí tương đối của cửa sổ trên màn hình desktop một lần.

Thuộc tính:

 • Interval: khoảng thời gian thực hiện công việc (tính bằng mili giây = 1/1000 giây)

Sự kiện:

 • Tick – xảy ra khi khoảng thời gian bắt đầu

Phương thức:

 • Start – Kích hoạt timer
 • Stop – ngừng timer

Ví dụ: Khi chương trình vừa bắt đầu:

 • 3 label sẽ hiễn thị 3 số 7.
 • Máy tính có 100 đồng
 • Người chơi có 100 đồng

Khi Click nút quay số, luật chơi: 

Mỗi lần quay số, người chơi phải trả trước 30 đồng, tương ứng là máy sẽ được cộng thêm 30 đồng. Và nếu người chơi có số tiền ít hơn 30 đồng thì sẽ không được phép chơi tiếp.

Nếu mỗi lần quay được số 7, người chơi sẽ được thưởng như sau:

 • Nếu ô đầu tiên là số 7 (random từ 0 đến 8), được thưởng 100 đồng + 50% số tiền của máy.
 • Nếu ô số 2 là số 7(random từ 0 đến 9), người chơi được thưởng 30 đồng + 50% tiền của máy.
 • Nếu ô số 3 là số 7(random từ 0 đến 10), người chơi được thưởng 10 đồng; (số tiền người chơi sẽ được cộng dồn nếu cả 3 ô cùng là số 7, tiền máy sẽ giảm đi phần trăm tương ứng)

Nút game mới: Cho phép 1 lược chơi mới hòan tòan (set lại tền ngươi chơi và tiền máy là 100)

Component BackgroundWorker

Component BackgroundWorker cho phép chạy đa tiến trình để cập nhật giao diện thời gian thực, component này được sử dụng rất nhiều khi tương tác cơ sở dữ liệu mà có kết nối internet, vẽ giao diện xem từng bước quá trình xử lý…

Các thuộc tính quan trọng:

 • WorkerReportsProgress
 • WorkerSupportsCancellation

Các hàm quan trọng:

 • DoWork
 • ProgressChanged
 • RunWorkerCompleted
 • RunWorkerAsync()

Demo giải thuật sắp xếp Bubble Sort:

 

 

KẾT LUẬN: Nếu như bạn chưa hiểu nội dung bài viết hoặc đang khúc mắc khi thao tác thì hãy bình luận phía dưới bài viết để Ứng dụng free   giải đáp thắc mắc nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết.  

 

2/5 - (1 Bình chọn)
590 lượt xem

25/08/2022 Blog Tin Học

Bài viết liên quan

Block "5_tab_footer" not found