Mất 1 phút đọc

Các Control cơ bản nhất Label, Textbox, Button

Các Control cơ bản nhất Label, Textbox, Button

 • Label
 • Textbox
 • Button

1.Label

Label là control dùng để thể hiện một chuỗi hoặc văn bản trên form.

2.Textbox

TextBox được dùng để làm nơi cho người dùng nhập thông tin vào chương trình

3.Button

Button là nút bấm trên form, thường được dùng như một hiệu lệnh bắt đầu thực hiện một công việc nào đó.

Demo chương trình:

  • Nhấn vào Button  btnHo thì gán nội dung của txtHo cho lblHoTen
  • Nhấn vào Button btnTen thì gán nội dung của txtTen cho lblHoTen
  • Nhấn vào Button btnHoTen thì gán nội dung của txtHo cộng với txtTen cho lblHoTen

Hướng dẫn: lblHoTen.Text = txtHo.Text  + “  “ + txtTen.Text

  • Nhấn Double click vào lblHoTen thì nội dung của lblHoTen bị xoá
  • Nhấn vào btnKetThuc thi đóng chương trình

 

KẾT LUẬN:

Nếu như bạn chưa hiểu nội dung bài viết hoặc đang khúc mắc khi thao tác thì hãy bình luận phía dưới bài viết để  Ứng dụng free    giải đáp thắc mắc nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết.  

Hãy bình chọn
555 lượt xem

23/08/2022 Blog Tin Học

Bài viết liên quan

Block "5_tab_footer" not found