Mất 1 phút đọc

Các kiểu dữ liệu Python

Trong bài viết này, Ứng dụng free sẽ cùng các bạn tìm hiểu Các kiểu dữ liệu Python.

1.Các loại dữ liệu tích hợp (Built-in Data Types)

  • Trong lập trình, kiểu dữ liệu là một khái niệm quan trọng.
  • Các biến có thể lưu trữ dữ liệu thuộc nhiều loại khác nhau và các loại khác nhau có thể làm những việc khác nhau.
  • Python có các kiểu dữ liệu sau được tích hợp sẵn theo mặc định, trong các danh mục sau:

2.Lấy loại dữ liệu

  • Bạn có thể lấy kiểu dữ liệu của bất kỳ đối tượng nào bằng cách sử dụng type()hàm:

3.Đặt loại dữ liệu

  • Trong Python, kiểu dữ liệu được đặt khi bạn gán giá trị cho một biến:

4.Đặt loại dữ liệu cụ thể

  • Nếu bạn muốn chỉ định kiểu dữ liệu, bạn có thể sử dụng các hàm khởi tạo sau:

KẾT LUẬN: Trong bài viết này, chúng ta đã hiểu về Các kiểu dữ liệu Python. Tôi hy vọng bài viết này hữu ích cho bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết!

Hãy bình chọn
165 lượt xem

12/10/2022 Blog Tin Học

Bài viết liên quan

Block "5_tab_footer" not found