Mất 0 phút đọc

Các MessageBox trong C#

Các MessageBox trong C#

    • Ý nghĩa của MessageBox
    • Các thông số bên trong MessageBox
    • Xử lý kết quả trả về với MessageBox

1. Ý nghĩa của MessageBox

2. Các thông số bên trong MessageBox

3. Xử lý kết quả trả về với MessageBox

KẾT LUẬN :

Ứng dụng free   xin chia sẻ những kiến thức nền tảng bài học về Các MessageBox trong C# . Trong quá trình thao tác bạn không thực hiện được hãy để lại bình luận bên dưới để được hỗ trợ. 

Hãy bình chọn
436 lượt xem

23/08/2022 Blog Tin Học

Bài viết liên quan

Block "5_tab_footer" not found