Mất 1 phút đọc

Cách kết nối C# tới SQL Server

Cách kết nối C# tới SQL Server

Trong bài viết này, Ứng dụng free sẽ cùng các bạn tìm hiểu về Cách tạo chuỗi kết nối, Mở kết nối, Đóng kết nối.

Cách tạo chuỗi kết nối

Tạo User Id và Password cho quyền đăng nhập bằng SQL Server

  • Data Source or Server: Tên máy chủ hay địa chỉ IP máy chủ nơi CSDL hoạt động.
  • Database or Initial Catalog: Tên của CSDL chúng ta muốn sử dụng.
  • Connection Timeout: Quy định thời gian chờ của ADO.NET cho kết nối thành công. Nếu quá thời gian này mà vẫn chưa kết nối được chúng ta sẽ nhận được thông báo lỗi ngoại lệ Connection Timeout.
  • Integrated Security=True or Integrated Security=SSPI: Nếu chúng ta muốn cơ chế đăng nhập SQL Server sử dụng quyền chứng thực của hệ điều hành Windows.

Mở kết nối

  • Sử dụng thư viện :

Đóng kết nối

KẾT LUẬN: Nếu như bạn chưa hiểu nội dung bài viết hoặc đang khúc mắc khi thao tác thì hãy bình luận phía dưới bài viết để Ứng dụng free   giải đáp thắc mắc nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. 

Hãy bình chọn
1077 lượt xem

07/09/2022 Blog Tin Học

Bài viết liên quan

Block "5_tab_footer" not found