Mất 1 phút đọc

Cách truy vấn dữ liệu SQL trong C#

Trong bài viết này, Ứng dụng free sẽ cùng các bạn tìm hiểu về Cách truy vấn dữ liệu SQL trong C#

Truy vấn 1 giá trị

  • Để truy vấn 1 giá trị ta dùng hàm ExecuteScalar (ExecuteScalar: Thực thi các truy vấn trả lại Một giá trị duy nhất, thường là kết quả của truy vấn Aggregate (SELECT COUNT MIM|MAX|AVG).

Ví dụ: Đếm số lượng sản phẩm trong bảng:

Truy vấn 1 dòng dữ liệu

  • Để truy vấn 1 giá trị ta dùng hàm ExecuteReader (ExecuteReader: Thực thi các truy vấn trả lại Tập Hợp giá trị, như các truy vấn SELECT thông thường).

Ví dụ: Lấy thông tin chi tiết Sản phẩm có mã =2:

Ví dụ: Lấy thông tin chi tiết Sản phẩm có mã =3:

Truy vấn nhiều dòng dữ liệu

  • Để truy vấn nhiều dòng ta dùng hàm ExecuteReader

Ví dụ: hiển thị toàn bộ sản phẩm:

Ví dụ: hiển thị toàn bộ sản phẩm theo mã danh mục:

KẾT LUẬN: Nếu như bạn chưa hiểu nội dung bài viết hoặc đang khúc mắc khi thao tác thì hãy bình luận phía dưới bài viết để Ứng dụng free   giải đáp thắc mắc nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết.

Hãy bình chọn
746 lượt xem

07/09/2022 Blog Tin Học

Bài viết liên quan

Block "5_tab_footer" not found