Mất 1 phút đọc

Checkedlistbox và Project tổng hợp Quản lý sản phẩm

Checkedlistbox trong C# và Project tổng hợp quản lý sản phẩm.

1.Checkedlistbox trong C#:

Control cho phép hiển thị danh sách có Checked đằng trước các dòng dữ liệu.

  • Sử dụng các Mục để thêm dữ liệu:

 

  • Làm thế nào để xử lý các mục đã kiểm tra: 

 

  • Go back ChecklistBox Ví dụ:

 

2.Project tổng hợp Quản lý sản phẩm.

  • Công ty X muốn viết phần mềm quản lý sản phẩm, công ty cần lưu các thông tin: Danh mục, sản phẩm. Một danh mục có nhiều sản phẩm. Mỗi một danh mục (mã, tên), sản phẩm (mã, tên, đơn giá, hạn dùng, xuất xứ…)
  • Sử dụng ListBox hiển thị Sản phẩm, combobox hiển thị danh mục, các control khác hiển thị thông tin chi tiết.
  • Chương trình cho phép: Xem, thêm, sửa, xóa danh mục và sản phẩm.
  • Thiết kế giao diện sao cho thân thiện, dễ sử dụng.

KẾT LUẬN: Chào các bạn, chúc các bạn học tốt! Ở bài tiếp theo  Ứng dụng free   sẽ tiếp tục giới thiệu tới các bạn kiến thức cơ bản lập trình C# cơ bản , hãy chú ý theo dõi nhé !!!

Hãy bình chọn
836 lượt xem

24/08/2022 Blog Tin Học

Bài viết liên quan

Block "5_tab_footer" not found