Mất 2 phút đọc

Các Dialog thường dùng

Trong bài viết này, Ứng dụng free sẽ cùng các bạn tìm hiểu về: OpenFileDialog, SaveFileDialog, ColorDialog, FontDialog, FolderBrowserDialog.

Dialog Boxes In C#

  • Hộp thoại trong C# là một loại cửa sổ, được sử dụng để kích hoạt giao tiếp hoặc hộp thoại chung giữa máy tính và người dùng. Hộp thoại thường được sử dụng để cung cấp cho người dùng phương tiện chỉ định cách thực hiện một lệnh hoặc để trả lời một câu hỏi. Hộp thoại là dạng đặc biệt không thể thay đổi kích thước.
  • Hộp thoại được sử dụng, chung cho tất cả Ứng dụng Windows. Nó thực hiện các tác vụ phổ biến như lưu tệp, chọn phông chữ, v.v. Điều này cung cấp một cách tiêu chuẩn cho giao diện Ứng dụng.

OpenFileDialog

  • OpenFileDialog cho phép bạn chọn một tệp để mở trong một Ứng dụng.

 

SaveFileDialog

  • SaveFileDialog được sử dụng để cho phép người dùng chọn đích và tên của tệp sẽ được lưu.

 

 

ColorDialog

  • ColorDialog được sử dụng để cho phép người dùng chọn màu. ColorDialog có nguồn gốc từ hộp thoại chung. Thuộc tính màu của ColorDialog trả về màu được chọn hiện tại.

 

 

FontDialog

  • FontDialogBox được sử dụng để cho phép người dùng chọn cài đặt phông chữ. FontDialog để liệt kê tất cả các phông chữ và chọn một trong số chúng và thường áp dụng các phông chữ đã chọn trên các điều khiển hoặc một số nội dung. Xin lưu ý rằng FontDialog có thể có các phông chữ khác nhau trên các hệ thống khác nhau tùy thuộc vào loại phông chữ được cài đặt trên hệ thống.

 

 

FolderBrowserDialog

  • FolderBrowserDialog được sử dụng để duyệt và chọn một thư mục trên máy tính.

 

KẾT LUẬN: Nếu như bạn chưa hiểu nội dung bài viết hoặc đang khúc mắc khi thao tác thì hãy bình luận phía dưới bài viết để Ứng dụng free   giải đáp thắc mắc nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. 

361 lượt xem

29/08/2022 Blog Tin Học

Bài viết liên quan

Block "5_tab_footer" not found