Mất 3 phút đọc

Điều kiện C ++ (Conditions C ++)

Trong bài viết này, Ứng dụng free sẽ cùng các bạn tìm hiểu Các Điều kiện C ++  Trong Ngôn Ngữ Lập Trình C ++ 

1.Điều kiện C ++ Câu lệnh If

 • C ++ hỗ trợ các điều kiện logic thông thường từ toán học:
  • Nhỏ hơn: a <b
  • Nhỏ hơn hoặc bằng: a <= b
  • Lớn hơn: a> b
  • Lớn hơn hoặc bằng: a> = b
  • Bằng a == b
  • Không bằng: a! = B
 • Bạn có thể sử dụng các điều kiện này để thực hiện các hành động khác nhau cho các quyết định khác nhau.
 • C ++ có các câu lệnh điều kiện sau:
  • Sử dụng ifđể chỉ định một khối mã sẽ được thực thi, nếu một điều kiện được chỉ định là đúng
  • Sử dụng elseđể chỉ định một khối mã sẽ được thực thi, nếu điều kiện tương tự là sai
  • Sử dụng else ifđể chỉ định một điều kiện mới để kiểm tra, nếu điều kiện đầu tiên là sai
  • Sử dụng switchđể chỉ định nhiều khối mã thay thế sẽ được thực thi

Câu lệnh if

 • Sử dụng ifcâu lệnh để chỉ định một khối mã C ++ sẽ được thực thi nếu có điều kiện true.

Lưu ý rằng đó iflà chữ thường. Các chữ hoa (If hoặc IF) sẽ tạo ra lỗi.

Ví Dụ:

Trong ví dụ trên, chúng tôi sử dụng hai biến, x và y , để kiểm tra xem x có lớn hơn y hay không (sử dụng >toán tử). Vì x là 20 và y là 18, và chúng ta biết rằng 20 lớn hơn 18, chúng ta in ra màn hình rằng “x lớn hơn y”.

2.C++ Câu lệnh Else (Khác)

Tuyên bố khác

 • Sử dụng elsecâu lệnh để chỉ định một khối mã sẽ được thực thi nếu điều kiện là false.

Ví Dụ:

→Trong ví dụ trên, thời gian (20) lớn hơn 18, do đó, điều kiện là false. Bởi vì điều này, chúng tôi chuyển sang elseđiều kiện và in ra màn hình “Chào buổi tối”. Nếu thời gian nhỏ hơn 18, chương trình sẽ in “Good day”.

3.C++ Else If (Câu lệnh khác if)

 • Sử dụng else ifcâu lệnh để chỉ định một điều kiện mới nếu điều kiện đầu tiên là false.

Ví Dụ:

→Trong ví dụ trên, thời gian (22) lớn hơn 10, vì vậy điều kiện đầu tiên là false. Điều kiện tiếp theo, trong else ifcâu lệnh, cũng là false, vì vậy chúng ta chuyển sang else điều kiện vì điều kiện1 và điều kiện2 là cả hai false– và in ra màn hình “Chào buổi tối”.Tuy nhiên, nếu thời gian là 14, chương trình của chúng tôi sẽ in “Good day.”

4.C++ Short Hand If Else (C ++ Ngắn tay If Else)

 • Ngoài ra còn có một toán tử if else, được gọi là toán tử bậc ba vì nó bao gồm ba toán hạng. Nó có thể được sử dụng để thay thế nhiều dòng mã bằng một dòng duy nhất. Nó thường được sử dụng để thay thế các câu lệnh if else đơn giản:

Ví Dụ:

KẾT LUẬN: Trong bài viết này, chúng ta đã hiểu về Các Điều kiện C ++ (Conditions C ++) Trong Ngôn Ngữ Lập Trình C ++ . Tôi hy vọng bài viết này hữu ích cho bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết!

204 lượt xem

07/10/2022 Blog Tin Học

Bài viết liên quan

Block "5_tab_footer" not found