Mất 2 phút đọc

Giới Thiệu Về AngularJS

Trong bài viết này, Ứng dụng free sẽ cùng các bạn tìm hiểu về AngularJS

AngularJS là gì?

 • AngularJS là một JavaScript framework. Nó có thể được thêm vào trang HTML  <script> tag.
 • AngularJS mở rộng các thuộc tính HTML với Directives và liên kết dữ liệu với HTML bằng Expressions.

 

AngularJS là một khung JavaScript ( JavaScript framework)

 • AngularJS là một khung JavaScript được viết bằng JavaScript.
 • AngularJS được phân phối dưới dạng tệp JavaScript và có thể được thêm vào trang web Script tag:

AngularJS mở rộng HTML

 • AngularJS mở rộng HTML với ng-directives.
 • Chỉ thị ng-app định nghĩa một ứng dụng AngularJS.
 • Chỉ thị ng-model liên kết giá trị của các điều khiển HTML (input, select, textarea) với dữ liệu ứng dụng.
 • Chỉ thị ng-bind liên kết dữ liệu ứng dụng với dạng xem HTML.

Ví Dụ:

 • ng-app cho AngularJS biết rằng phần tử <div> là “owner” của một application AngularJS
 • ng-model liên kết giá trị của input field với name 
 • ng-bind liên kết nội dung của phần tử <p> với name. 

Chỉ thị trong AngularJS 

 • Có các lệnh khác nhau được sử dụng trong AngularJS:
  • ng-model: chỉ thị ng-model được sử dụng để ràng buộc dữ liệu. Trách nhiệm chính của chỉ thị này là nó liên kết Chế độ xem với Mô hình, cung cấp hành vi xác thực như yêu cầu, Email, v.v.
  • ng-app: ng-app được sử dụng ở phần đầu của trang để xác định rằng đây là trang AngularJS. Nó được sử dụng như <html ng-app>
  • ng-bind: Khi chúng ta sử dụng chỉ thị này, nó sẽ ra lệnh cho góc thay thế nội dung được định nghĩa trong phần tử HTML bằng giá trị của một biểu thức nhất định. chẳng hạn như <span ng: bind = “expression”> </span>.
  • ng-controller: Chỉ thị này gắn bộ điều khiển vào View. Điều này được sử dụng như một khóa xác định rằng góc hỗ trợ khái niệm MVC như thế nào.

AngularJS Directives (Hướng dẫn AngularJS)

 • AngularJS Directives là các thuộc tính HTML có tiền tố ng
 • Chỉ thị ng-init khởi tạo các biến ứng dụng AngularJS.

 • Ngoài ra với HTML hợp lệ: (có thể sử dụng data-ng- , thay vì ng- )

 AngularJS Expression (Biểu thức AngularJS)

 • AngularJS Expression được viết bên trong dấu ngoặc kép: {{expression}} .
 • AngularJS sẽ “output” dữ liệu chính xác nơi expression được viết:

 • AngularJS Expression liên kết dữ liệu AngularJS với HTML giống như cách với chỉ thị ng-bind 

 

AngularJS Applications (Ứng dụng AngularJS)

 • AngularJS modules định nghĩa các ứng dụng AngularJS.

 • AngularJS Controllers điều khiển các ứng dụng AngularJS.

 • Chỉ thị ng-app xác định ứng dụng, chỉ thị ng-controller xác định controller.
KẾT LUẬN: Nếu như bạn chưa hiểu nội dung bài viết hoặc đang khúc mắc khi thao tác thì hãy bình luận phía dưới bài viết để Ứng dụng free   giải đáp thắc mắc nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết.
5/5 - (1 Bình chọn)
194 lượt xem

01/10/2022 Blog Tin Học

Bài viết liên quan

Block "5_tab_footer" not found