Mất 4 phút đọc

Giới Thiệu Về Ngôn Ngữ Lập Trình PHP

Trong bài viết này, Ứng dụng free sẽ cùng các bạn tìm hiểu Giới thiệu về Ngôn Ngữ Lập Trình PHP

PHP là gì?

 • PHP là viết tắt của Hyper Text Preprocessor.
 • Là một ngôn ngữ kịch bản mã nguồn mở được sử dụng rộng rãi.
 • Hoạt động trên ngôn ngữ kịch bản phía máy chủ.
 • Nó rất dễ sử dụng và tải xuống miễn phí.

Tập tin PHP là gì?

 • Là sự kết hợp của HTML, CSS và JavaScript cùng với PHP Code.
 • Nó có phần mở rộng là “.php”.

Ưu Điểm PHP

 • Hỗ trợ và chạy trên các bản gốc khác nhau (Windows, Linux, Unix, v.v.).
 • Tương thích với tất cả các máy chủ được sử dụng cho đến nay (XAMPP, Apache, v.v.)
 • Hỗ trợ nhiều loại cơ sở dữ liệu.
 • Được tải xuống miễn phí từ trang web chính thức của PHP: www.php.net.

Cú pháp PHP

 • Tập lệnh PHP bắt đầu bằng <? Php và kết thúc bằng ?>

 • Nó có thể được đặt ở bất cứ đâu trong tài liệu
 • Đây là mã cơ bản đầu tiên cho PHP.
 • Một tệp PHP thường chứa các thẻ HTML và một số mã kịch bản PHP.
 • Các câu lệnh PHP kết thúc bằng dấu chấm phẩy (;).

ví dụ về một tệp PHP đơn giản, với một tập lệnh PHP sử dụng hàm PHP tích hợp sẵn ” echo” để xuất ra văn bản “Hello World!” trên một trang web:

Phân biệt chữ hoa chữ thường trong PHP

 • Trong PHP, các từ khóa (ví dụ: ,if, v.v. ) , các lớp, hàm và các hàm do người dùng định nghĩa không phân biệt chữ hoa chữ thường. else while echo

 Ví dụ:

Nhận xét PHP

 • Các dòng Nhận xét được sử dụng để làm cho mã dễ hiểu hơn và dễ sử dụng.
 • Hầu hết, dòng lệnh cho phép người khác hiểu mã của bạn.
 • Hầu hết các lập trình viên có thói quen nhìn lại mã của chính họ để tham khảo sau này.
 • Các dòng nhận xét giúp bạn nhắc nhở bạn đang nghĩ gì khi viết mã.
 • PHP hỗ trợ một số cách bình luận:
  • Cú pháp cho nhận xét một dòng: Nhận xét dòng đơn (//, #)

 

  • Nhận xét nhiều dòng (/*…*/

Ví dụ Sử dụng nhận xét để loại bỏ các phần của mã:

Các biến PHP

 • Các biến là “thùng chứa” để lưu trữ thông tin.
 • Một biến có thể có tên ngắn (như x và y) hoặc tên mô tả hơn (tuổi, tên xe, tổng_lượng).
 • Quy tắc cho các biến PHP:
  • Một biến bắt đầu bằng $dấu, theo sau là tên của biến
  • Tên biến phải bắt đầu bằng một chữ cái hoặc ký tự gạch dưới
  • Tên biến không thể bắt đầu bằng số
  • Tên biến chỉ có thể chứa các ký tự chữ-số và dấu gạch dưới (Az, 0-9 và _)
  • Tên biến có phân biệt chữ hoa chữ thường ( $agevà $AGElà hai biến khác nhau)

Phạm vi biến PHP

 • Trong PHP, các biến có thể được khai báo ở bất kỳ đâu trong script.
 • Phạm vi của một biến là một phần của tập lệnh mà biến đó có thể được tham chiếu / sử dụng.
 • PHP có ba phạm vi biến khác nhau:
  • Local
  • Global
  • Static

PHP hoạt động như thế nào?

 • Khi người sử dụng gọi trang PHP, Web Server sẽ triệu gọi PHP Engine để thông dịch dịch trang PHP và trả kết quả cho người dùng như hình bên dưới.

 • PHP chạy trên môi trường Webserver và lưu trữ dữ liệu thông qua hệ quản trị cơ sở dữ liệu nên PHP thường đi kèm với Apache, MySQL và hệ điều hành Linux (LAMP).
  • Apache là một phần mềm web server có nhiệm vụ tiếp nhận request từ trình duyệt người dùng sau đó chuyển giao cho PHP xử lý và gửi trả lại cho trình duyệt.
  • MySQL cũng tương tự như các hệ quản trị cơ sở dữ liệu khác (Postgress, Oracle, SQL server…) đóng vai trò là nơi lưu trữ và truy vấn dữ liệu.
  • Linux: Hệ điều hành mã nguồn mở được sử dụng rất rộng rãi cho các webserver. Thông thường các phiên bản được sử dụng nhiều nhất là RedHat Enterprise Linux, Ubuntu… 
 • Để lập trình PHP chúng ta có thể sử dụng các IDE sau: Netbeans, Eclipse, Zend Studio, PHP Storm…để đẩy nhanh quá trình phát triển và hạn chế lỗi xảy ra trong quá trình lập trình.
 • Trong PHP, các lớp, hàm, từ khóa (ví dụ: echo, if, else, v.v.), các hàm do người dùng định nghĩa có phân biệt chữ hoa chữ thường.
KẾT LUẬN: Nếu như bạn chưa hiểu nội dung bài viết hoặc đang khúc mắc khi thao tác thì hãy bình luận phía dưới bài viết để Ứng dụng free   giải đáp thắc mắc nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết.
Hãy bình chọn
201 lượt xem

04/10/2022 Blog Tin Học

Bài viết liên quan

Block "5_tab_footer" not found