Mất 1 phút đọc

Giới Thiệu Về Thanh Công Cụ Toolbox & Properties

Giới Thiệu Về Thanh Công Cụ Toolbox & Properties

 • Giới thiệu thanh công cụ Toolbox
 • Giới thiệu công cụ Properties

1.Giới thiệu thanh công cụ Toolbox

  • Cách hiển thị thanh công cụ Toolbox
  • Cách thay đổi các control bên trong Toolbox
  • Cách tạo nhóm control trên toolbox
  • Cách kéo thả các control từ Toolbox ra Windows Form
 • Cách hiển thị thanh công cụ Toolbox

 • Cách thay đổi các Control bên trong Toolbox

 • Cách tạo nhóm Control trên Toolbox

   • Đôi khi trong quá trình thiết kế, ta thường chọn một nhóm các Control hay sử dụng nhóm nó lại: bấm chuột phải chọn Add Tab.

 • Cách kéo thả các Control từ Toolbox ra Windows Form

2.Giới thiệu công cụ Properties

   • Hiệu chỉnh thuộc tính cho Control thông qua công cụ Properties
   • Cách sử dụng taborder trên Form.
 • Hiệu chỉnh thuộc tính cho Control thông qua công cụ Properties

 • Cách sử dụng Taborder trên Form.

Kết Luận :

Ứng dụng free   xin chia sẻ những kiến thức nền tảng về, Giới thiệu về thanh công Cụ Toolbox & Properties .Trong quá trình thao tác bạn không thực hiện được hãy để lại bình luận bên dưới để được hỗ trợ.

5/5 - (1 Bình chọn)
1606 lượt xem

22/08/2022 Blog Tin Học

Bài viết liên quan

Block "5_tab_footer" not found