Mất 1 phút đọc

Hướng Dẫn Cách Thêm, Sửa, Xóa Dữ Liệu Trong C#

Trong bài viết này, Ứng dụng free sẽ cùng các bạn tìm hiểu về Cách thêm, sửa, xóa dữ liệu trong C#

Cách thêm dữ liệu

 • Thêm không dùng Parameter
 • Thêm có dùng Parameter

*(Parameter: danh sách tham số được sử dụng trong truy vấn)

Thêm không dùng Parameter

 • Dùng ExecuteNonQuery để thực hiện:

*(ExecuteNonQuery: Chuyên để thực thi các truy vấn không trả về dữ liệu〈 INSERT, UPDATE, DELETE).

Thêm có dùng Parameter

 • Dùng ExecuteNonQuery để thực hiện:

Cách sửa dữ liệu

 • Sửa không dùng Parameter
 • Sửa có dùng Parameter

Sửa không dùng Parameter:

  • Đổi tên sản phẩm thành ‘Thuốc 999’ nếu mã =8

Sửa có dùng Parameter:

  • Đổi tên sản phẩm thành ‘Thuốc 999’ nếu mã =8:

Cách xóa dữ liệu

 • Xóa không dùng Parameter
 • Xóa có dùng Parameter

Xóa không dùng Parameter:

  • Xóa sản phẩm có mã =8:

Xóa có dùng Parameter:

  • Xóa sản phẩm có mã =8:

KẾT LUẬN: Nếu như bạn chưa hiểu nội dung bài viết hoặc đang khúc mắc khi thao tác thì hãy bình luận phía dưới bài viết để Ứng dụng free   giải đáp thắc mắc nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. 

 

3039 lượt xem

07/09/2022 Blog Tin Học

Bài viết liên quan

Block "5_tab_footer" not found