Mất 4 phút đọc

Hướng dẫn chặn spam contact form 7 wordpress thành công 100%

Chặn spam contact form 7 wordpress thành công 100%. Có cách nào xử lý spam khi sử dụng plugin contact form 7 được không.? Hiện tại bị đăng ký spam từ website hơi nhiều hơi nhiều. Đó là rất nhiều vấn đề các bạn đang tìm để xử lý website bạn để nhận dữ liệu đăng ký từ khách hàng quan tâm tới sản phẩm dịch vụ mà website của bạn.

Vậy làm sao để chặn spam contact form 7 bằng cách nào?

Để xử lý spam khi sử dụng plugin Contact Form 7 trong WordPress. Bạn có thể sử dụng các biện pháp chống spam như sử dụng CAPTCHA, reCAPTCHA hoặc tích hợp với các dịch vụ chống spam khác nhau.

Cách 1: Xử lý chặn spam contact form 7 bằng cách sử dụng reCAPTCHA  của google.

chặn spam contact form 7

Ở ví dụ này tôi sẽ hướng dẫn sử dụng Google reCAPTCHA v3 để giảm thiểu spam.

Bước 1: Đăng ký và lấy Google reCAPTCHA v3 API key

Trước tiên, bạn cần đăng ký và lấy API key cho Google reCAPTCHA v3. Truy cập trang web của Google reCAPTCHA (https://www.google.com/recaptcha) và đăng ký tài khoản. Sau đó, tạo một site mới và lấy API key (site key và secret key).

Bước 2: Cài đặt plugin “Contact Form 7” và “Contact Form 7 Google reCAPTCHA”

Hãy chắc chắn rằng bạn đã cài đặt và kích hoạt plugin “Contact Form 7” và “Contact Form 7 Google reCAPTCHA”. Bạn có thể tìm và cài đặt các plugin này từ trang quản lý plugin trong WordPress.

Bước 3: Thêm Google reCAPTCHA vào Contact Form 7

Thêm đoạn mã reCAPTCHA vào form của bạn trong Contact Form 7. Bạn cần thay thế YOUR_SITE_KEY bằng site key mà bạn đã nhận được từ Google reCAPTCHA.

<div class="form-group">
[text* your-name class:form-control placeholder "Họ và tên"]
</div>
<div class="form-group">
[text* your-phone class:form-control placeholder "Số điện thoại"]
</div>
<div class="form-group">
<span class="text-18">Dịch vụ quan tâm</span>[select* dich-vu-qt "-- Chọn dịch vụ quan tâm -- " "- Tầm soát sức khỏe toàn diện" "- Trẻ hóa tế bào tinh hoa" "- Cơ xương khớp" "- Lọc máu thanh lọc độc tố" "- Năng lượng NAD+" "- Thẩm mỹ tế bào"]
</div>
<div class="form-group text-center">
<div class="g-recaptcha" data-sitekey="YOUR_SITE_KEY"></div>
[submit class:btn-submit "Đặt lịch ngay"]
</div>

Bước 4: Cấu hình Google reCAPTCHA v3

Trong trang quản lý WordPress, đi đến “Contact” và chọn “reCAPTCHA”. Trong trang cấu hình reCAPTCHA, điền site key và secret key mà bạn đã nhận được từ Google reCAPTCHA vào các trường tương ứng. Sau đó, chọn “reCAPTCHA v3” trong mục “reCAPTCHA type” và lưu cấu hình.

Bước 5: Kiểm tra lại Form

Giờ đây, Google reCAPTCHA đã được tích hợp vào form của bạn. ReCAPTCHA sẽ giúp giảm thiểu spam bằng cách xác định mức độ tin cậy của người dùng dựa trên hành vi và không yêu cầu người dùng điền captcha thủ công.

Lưu ý rằng không có giải pháp hoàn hảo để chặn spam contact form 7 một cách tuyệt đối, nhưng việc sử dụng Google reCAPTCHA v3 là một cách hiệu quả để giảm thiểu spam trong Contact Form 7 nha.


Cách 2: Chặn spam contact form 7 Honeypot Field (Trường mật ong)

Để triển khai Honeypot Field trong Contact Form 7. Bạn cần thêm một trường ẩn vào form của bạn và kiểm tra giá trị của trường này trong xử lý form. Nếu trường ẩn có giá trị (tức là người dùng thật sự điền vào), thì có thể xem đó là spam và từ chối gửi form. Dưới đây là cách triển khai Honeypot Field trong Contact Form 7:

chặn spam contact form 7

Thêm trường ẩn vào form của bạn trong Contact Form 7:

<div class=“form-group”>
 <label style=“display:none;”>Don’t fill this field if you’re human:</label>
 <input type=“text” name=“hidden-field” style=“display:none;”>
 [text* your-name class:form-control placeholder “Họ và tên”]
</div>
<div class=“form-group”>
 [text* your-phone class:form-control placeholder “Số điện thoại”]
</div>
<div class=“form-group text-center”>
 [submit class:btn-submit “Đặt lịch ngay”]
</div>

 

Chúng ta đã thêm một trường input ẩn có tên là “hidden-field”. Người dùng không thấy trường này, nhưng spam bot có thể điền vào nó.
Xử lý form trong file functions.php của theme hoặc child theme: Thêm mã xử lý form để kiểm tra giá trị của trường ẩn. Nếu trường ẩn có giá trị, bạn có thể xem đó là spam và từ chối gửi form.

// File functions.php trong theme của bạn
add_action('wp_footer', 'add_custom_popup');// Xử lý form khi submit
add_action('wpcf7_before_send_mail', 'check_honeypot_field');
function check_honeypot_field($contact_form) {
$submission = WPCF7_Submission::get_instance();
if ($submission) {
$data = $submission->get_posted_data();
$hidden_field = isset($data['hidden-field']) ? trim($data['hidden-field']) : '';

// Nếu trường ẩn có giá trị, xem đó là spam và từ chối gửi form
if (!empty($hidden_field)) {
$contact_form->skip_mail = true;
}
}
}

Trong đoạn mã trên, chúng ta sử dụng hook “wpcf7_before_send_mail” để kiểm tra giá trị của trường ẩn “hidden-field”. Nếu trường này có giá trị (tức là spam bot đã điền vào), chúng ta sẽ đặt $contact_form->skip_mail = true; để từ chối gửi form.

5/5 - (3 Bình chọn)
52 lượt xem

04/09/2023 Ứng Dụng Miễn Phí

Bài viết liên quan

Block "5_tab_footer" not found