Mất 2 phút đọc

Hướng dẫn kiểm giá trị số điện thoại trong Contact Form 7

Trong quá trình thiết kế website cá nhân hoặc khách hàng. Chúng ta thu thập dữ liệu khách hàng đăng ký. Để tránh Spam hoặc số điện thoại rác, các bạn cần phải chỉnh sữa code lại giá trị mặc dịnh của Field [tel*] của Contract Form 7 sẽ không bắt định dạng đúng số điện thoại theo chuẩn số điện thoại 10 số ở Việt Nam ở các nhà mạng viettel, mobi,… nên khi bạn xử lý người nhập sai số điện thoại sẽ không bắt đúng được. Để buộc người dùng nhập đúng vào số điện thoại 10 số bạn làm theo hướng dẫn đơn giản này nhé.


Hướng dẫn kiểm tra giá trị nhập số điện thoại contact from 7

Để thực hiện ví dụ các bạn có from đăng ký như sau:

  • Giá trị Field [tel*]. Các bạn cập nhật đảm bảo chỉ định độ dài tối thiểu và độ dài tối đa như sau như hình mô tả bên dưới.
[tel* tel-396 minlength:4 maxlength:15]

 

  • Nếu khách hàng nhập số điện thoại tùm bậy sẽ báo lỗi này.

Cập nhật các đoạn code kiểm tra giá trị nhập số điện thoại contact from 7 vào Function.php nhé.

  • Truy cập vào function.php của themes bạn đang sử dụng và thêm code sau vào:

Code 1: Lấy đúng 10 số điện thoại.

function custom_filter_wpcf7_is_tel( $result, $tel ) {
$result = preg_match( '/^[+]?[0-9() -]*$/', $tel );
return $result;
}
add_filter( 'wpcf7_is_tel', 'custom_filter_wpcf7_is_tel', 10, 2 );

Code 2: Lấy đúng 10 số bắt đầu phải là số 0.

function custom_filter_wpcf7_is_tel( $result, $tel ) {
$result = preg_match( '/^0(1\d{9}|9\d{8})$/', $tel );
return $result;
}
add_filter( 'wpcf7_is_tel', 'custom_filter_wpcf7_is_tel', 10, 2 );

Hoặc cách này:

//number phiên bản đại trà
function custom_filter_wpcf7_is_tel( $result, $tel ) {
$result = preg_match( '/^0(1d{9}|9d{8})$/', $tel );
return $result;
}
add_filter( 'wpcf7_is_tel', 'custom_filter_wpcf7_is_tel', 10, 2 );

Code 3: Lấy chính xác số đầu tiên của số điện thoại.

function custom_filter_wpcf7_is_tel( $result, $tel )
{
$result = preg_match( '/^(09|03|07|08|05)+([0-9]{8})$/', $tel );
return $result; }
add_filter( 'wpcf7_is_tel', 'custom_filter_wpcf7_is_tel', 10, 2 );

Code 3: Lấy đầu số điện thoại hiện có ở VN.

function custom_filter_wpcf7_is_tel( $result, $tel ) {
$result = preg_match( '/^(0|\+84)(\s|\.)?((3[2-9])|(5[689])|(7[06-9])|(8[1-689])|(9[0-46-9]))(\d)(\s|\.)?(\d{3})(\s|\.)?(\d{3})$/', $tel );
return $result;
}
add_filter( 'wpcf7_is_tel', 'custom_filter_wpcf7_is_tel', 10, 2 );

Code 3: Lấy sđt theo các số hiện hành.

function custom_filter_wpcf7_is_tel( $result, $tel ) {
$result = preg_match( '/^(032|033|034|035|036|037|038|039|086|096|097|098|081|082|083|084|085|088|091|094|056|058|092|070|076|077|078|079|089|090|093|099|059)+([0-9]{7})$/;', $tel );
return $result;
}
add_filter( 'wpcf7_is_tel', 'custom_filter_wpcf7_is_tel', 10, 2 );

Kết luận

Qua bài viết này hy vọng giúp ích được cho những bạn đang tìm hiểu về kiểm tra số điện thoại khách hàng nhập thông tin đầu vào được chính xác. Trong quá trình thao tác các bạn không thực hiện được hãy để lại thông tin bên dưới để được hổ trợ.

5/5 - (5 Bình chọn)
1483 lượt xem

26/08/2022 Ứng Dụng Miễn Phí

Bài viết liên quan

Block "5_tab_footer" not found