Mất 2 phút đọc

Hướng dẫn lập trình code Asp.net MVC & AJAX – Website trắc nghiệmHôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn lập trình website bằng Asp.net MVC5. Trong serial lập trình website trắc nghiệm bằng Asp.net MVC và SQL Server.Hướng dẫn các bạn liên kết csdl bằng mô hình database first. Tự động tạo Model, View, Action trong Asp.net MVC.
Sử dụng chức năng scraffold để generate các action và view tương ứng với model được chọn trong Asp.net MVC.Chỉnh sửa lại giao diện của các view tương ứng các action trong các controller sử dụng bootstrap và fontawesome.Trong phần này, chúng ta sẽ sử dụng partial view và childactiononly để load menu động cho layout. Đây là phần dữ liệu dùng chung cho các view kế thừa lên layout.Chúng ta sẽ đi thiết kế chỉnh sửa lại csdl theo hướng chương bài. Các câu hỏi trắc nghiệm sẽ được ra theo từng bài, từng chương từng môn học của từng lớp.Trong phần này chúng ta sẽ tạo area trong visual studio để cho admin quản trị.Trong phần này chúng ta sẽ đi thiết kế form đăng nhập admin. Điều hướng đăng nhập và lưu trữ phiên đăng nhập của admin bằng session.Trong phần này chúng ta sẽ đi code chức năng xác thực tài khoản admin trong các controller của admin. Để thực hiện các chức năng của admin trong các controller chúng ta cần tạo một basecontroller để các controller còn lại kế thừa lên nó. Rồi từ đó xác thực tài khoản admin đã được đăng nhập hay chưa. Nếu chưa đăng nhập thì sẽ trả về trang đăng nhập của admin.5/5 - (3 Bình chọn)
795 lượt xem

06/06/2022 Ứng Dụng Miễn Phí

Bài viết liên quan

Block "5_tab_footer" not found