Mất 2 phút đọc

In ấn trong C#

Trong bài viết này, Ứng dụng free sẽ cùng các bạn tìm hiểu về In ấn trong C#

In ấn trong C#

 • Giới thiệu về in ấn
 • ReportViewer
 • Tạo DataSet cho trang in
 • Report .rdlc và cách thiết kế trang in
 • ReportDataSource

Giới thiệu về in ấn

 • In ấn là một trong nhưng khâu quan trọng trong thiết kế phần mềm, nó được dùng cho thống kê, báo cáo, hội họp, trích xuất hóa đơn….
 • Có nhiều kỹ thuật cũng như công cụ để thiết kế in ấn: Sử dụng Report Service có sẵn của Microsoft, hoặc các công cụ ngoài (Crystal Report)
 • Ví dụ về in ấn Danh Sách Sản Phẩm

ReportViewer

 • Tạo Project tên HocInAn, kéo thả ReportViewer vào Form

Tạo DataSet cho trang in

 • Ta cần định nghĩa cấu trúc Bảng để in ấn, bằng cách tạo DataSet: Bấm chuột phải vào Project/ Add/ New Item:

 • Chọn DataSet, đặt tên DSSanPham.xsd rồi nhấn nút Add:

 • Màn hình DataSet được tạo ra như dưới đây:

 • Bấm chuột phải vào màn hình DataSet/ chọn Add/ DataTable:

 • Tiến hành thêm các Cột cho bảng Sản Phẩm (cố gắng đặt tên cột và kiểu dữ liệu giống như trong CSDL SQL Server mà ta đã thiết kế trước đó cho bảng Sản Phẩm)
 • → Bấm chuột phải vào bảng/ chọn Add/ Collumn. Hoặc gõ phím tắtCtrl+ L cho lẹ

 • Chọn kiểu dữ liệu cho từng cột thật chính xác với trong SQL Server: Chọn từng cột, nhìn vào Properties rồi chọn DataType:

 

Report .rdlc và cách thiết kế trang in

 • Tương tự ta bấm chuột phải vào Project/ Add/ New Item rồi chọn Report, đặt tên ReportSanPham rồi nhấn Add

 • Màn hình đầu tiên của trang thiết kế In Ấn

 • Một trang In thường có 3 phần: Header Page, Body Detail, Footer Page
 • Mặc định khi new trang in thì chỉ có Body Detail

 • Ta bấm chuột phải vào trang in chọn Insert: Page Header, Page Footer nếu có nhu cầu

 • Màn hình sau khi đã thêm Header, Footer → có 3 vùng:

 • Định dạng Header:

 • Header: Nếu thêm hình:

 • Header: Nếu thêm ngày in ấn:

 • Footer: Thêm số trang:

 • Body: Thiết kế chi tiết trang in ấn:

 • Body: Chọn Table → ra màn hình chọn Dataset → chọn DSSanPham:

 • Ta tiến hành hiệu chỉnh Table để hiện thị được dữ liệu in ấn:

 • Dòng đầu tiên là dòng tiêu đề, ta nhập nhãn cho 4 cột:

 • Cấu hình cho cột STT: Bấm chuột phải vào ô/ chọn Expression:

 • Cấu hình cho cột STT: Rownumber(nothing):

 • Cấu hình cho cột Mã, tên sản phẩm, đơn giá:

ReportDataSource

 • Lúc kéo ReportViewer nó tự phát sinh coding trong Form load:

 • Using thêm 2 thư viện:

 • Kết quả thử nghiệm in ấn:

KẾT LUẬN: Nếu như bạn chưa hiểu nội dung bài viết hoặc đang khúc mắc khi thao tác thì hãy bình luận phía dưới bài viết để Ứng dụng free   giải đáp thắc mắc nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. 

Hãy bình chọn
315 lượt xem

10/09/2022 Blog Tin Học

Bài viết liên quan

Block "5_tab_footer" not found