Mất 1 phút đọc

Kết nối và tương tác dữ liệu với Microsoft Access

Ứng dụng free sẽ giới thiệu Bài tập rèn luyện 11: Kết nối và tương tác dữ liệu với Microsoft Access

Nội dung

 • Giới thiệu và cách sử dụng Microsoft Access
 • Cách kết nối tới Microsoft Access
 • Cách tương tác dữ liệu với Microsoft Access: Truy vấn, thêm, sửa, xóa

Giới thiệu và cách sử dụng Microsoft Access

 • Là một công cụ thuộc gói Microsoft Office
 • Dùng để lưu trữ cơ sở dữ liệu
 • Các các bảng, mối quan hệ
 • Có công cụ lập trình, truy vấn… trong bản thân Access

Cách kết nối tới Microsoft Access

 • Ta sẽ làm trên CSDL dbNhanVien.accdb

 • Thư viện: 

 • Chuỗi kết nối tới Access:

 • Mở kết nối:

Cách tương tác dữ liệu với Microsoft Access

 • Truy vấn dữ liệu:

 • Thêm dữ liệu:

 • Chỉnh sửa dữ liệu:

 

 • Xóa dữ liệu:

KẾT LUẬN: Ứng dụng free  xin chia sẻ bài tập rèn luyện trong Lập Trình C#. Trong quá trình thao tác bạn không thực hiện được hãy để lại bình luận bên dưới để được hỗ trợ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Chúc các bạn thành công!!!

Hãy bình chọn
345 lượt xem

16/09/2022 Blog Tin Học

Bài viết liên quan

Block "5_tab_footer" not found