Mất 1 phút đọc

Listbox Trong Lập Trình C#

Listbox Trong Lập Trình C#

  • ListBox tạo ra một danh sách để người dùng lựa chọn trên form. ListBox có sự kiện mặc định là SelectedIndexChanged và có một số thuộc tính sau:

  • Các phương thức quan trọng của lstABC.Items.MethodXYZ(). Với lstABC là tên của Listbox nào đó, và MethodXYZ được liệt kê dưới đây:

  • Nhập liệu Design time: 

Demo bài tập Listbox:

  • Quy định form hiển thị giữa màn hình. Không cho người sử dụng thay đổi kích thước form.
  • Quy định việc di chuyển Tab hợp lý.
  • Các ListBox được phép chọn nhiều mục (kết hợp giữa phím Shift, Control và chuột)
  • Khi người sử dụng Click nút “Cập nhật” hoặc nhấn phím Enter thì mặt định nhập tên sinh viên từ textbox vào danh sách lớp A (không chấp nhận dữ liệu rỗng). Theo đó người sử dụng có thể chọn lớp để cập nhật từ combobox lớp.
  • Các nút “>” và “<” khi được Click sẽ “di chuyển” tất cả các mục “đang chọn sang ListBox bên kia tương ứng.
  • Các nút “>>” và “<<” khi được Click sẽ di chuyển toàn các mục sang Listbox bên kia tương ứng.
  • Nút lệnh “Xóa lớp A”, “Xóa lớp B” cho phép xóa các mục đang chọn trong list hiện hành. 

KẾT LUẬN:

Nếu như bạn chưa hiểu nội dung bài viết hoặc đang khúc mắc khi thao tác thì hãy bình luận phía dưới bài viết để Ứng dụng free   giải đáp thắc mắc nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết.

 

Hãy bình chọn
1104 lượt xem

23/08/2022 Blog Tin Học

Bài viết liên quan

Block "5_tab_footer" not found