Mất 1 phút đọc

ListView trong C #

ListView trong lập trình C# winforms.

Ý nghĩa của ListView:

 • ListView là control dùng để hiển thị dữ liệu theo dạng lưới.

Cách tạo ListView

 • Có hai cách tiếp cận để tạo điều khiển ListView trong Windows Forms. Chúng ta có thể sử dụng trình thiết kế Biểu mẫu để tạo điều khiển tại thời điểm thiết kế hoặc chúng ta có thể sử dụng lớp ListView để tạo điều khiển tại thời điểm chạy.

 

Các thuộc tính thường dùng:

 • Thuộc tính Name để đặt tên cho ListView

 • Thuộc tính Columns để tạo cột cho ListView

 • Thuộc tính View để chọn chế độ xem của ListView

 • Thuộc tính Items để cho phép thêm các dòng dữ liệu cho ListView

 

 • Thuộc tính GridLines để hiển thị Lưới cho ListView

 

 • Thuộc tính FullRowSelect để cho phép chọn được cả dòng trên ListView

 

 • Thuộc tính HideSelection để cho phép không ẩn dòng đang chọn trên ListView khi mất focus

 

 • Thuộc tính Checkboxes để hiển thị checkbox cho mỗi dòng

 

Cách xử lý sự kiện trên ListView

 • Xử lý chọn lựa trên dòng
 • Xử lý chọn lựa trên cột

Cách xử lý sự kiện trên dòng

Cách xử lý sự kiện trên cột

Cách thêm dữ liệu vào ListView

 

Cách xóa dữ liệu khởi ListView

 • lvNhanVien.Items.RemoveAt(2);
 • lvNhanVien.Items.Remove(lviDelete);

 

Cách nhóm ListView

 

KẾT LUẬN: Nếu như bạn chưa hiểu nội dung bài viết hoặc đang khúc mắc khi thao tác thì hãy bình luận phía dưới bài viết để Ứng dụng free   giải đáp thắc mắc nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. 

5/5 - (1 Bình chọn)
475 lượt xem

26/08/2022 Blog Tin Học

Bài viết liên quan

Block "5_tab_footer" not found