Mất 1 phút đọc

MDI (Multiple-Document Interface) Form

MDI (Multiple-Document Interface) Form

Nội dung:

  • Cách tạo màn hình cha
  • Cách tạo màn hình con
  • Cách sắp xếp Form con trong Form cha

Cách tạo màn hình cha

Cách tạo màn hình con

Cách sắp xếp Form con trong Form cha

Dùng hàm LayoutMdi để sắp xếp

LayoutMdi(MdiLayout.ArrangeIcons);

MdiLayout.Cascade;

MdiLayout.TileHorizontal;

MdiLayout.TileVertical

KẾT LUẬN: Hôm nay Ứng dụng free   tiếp tục chia sẻ phần kiến thức nâng cao của Lập Trình  trong C# . Trong quá trình thao tác bạn không thực hiện được hãy để lại bình luận bên dưới để được hỗ trợ. Hãy chú ý theo dõi bài học kế nhé !!!

5/5 - (1 Bình chọn)
337 lượt xem

25/08/2022 Blog Tin Học

Bài viết liên quan

Block "5_tab_footer" not found