Mất 4 phút đọc

Ngôn Ngữ Lập Trình C ++

Trong bài viết này, Ứng dụng free sẽ cùng các bạn tìm hiểu Về Ngôn Ngữ Lập Trình C ++

1. C ++ là gì?

 • C ++ là một ngôn ngữ mở rộng từ ngôn ngữ C.
 • C ++ được phát triển bởi BjarneStroustrup tại Phòng thí nghiệm Bell. Bjarne Stroustrup ban đầu gọi các ngôn ngữ mới là “C với classes”.
 • C ++ là một ngôn ngữ cấp trung gian và nó có thể hỗ trợ cả các tính năng cấp cao và cấp thấp.
 • C ++ là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng (OOP – Object-oriented programming), nhưng nó không thuần túy.
 • C ++ cung cấp cho lập trình viên khả năng kiểm soát cao đối với tài nguyên hệ thống và bộ nhớ.
 • Ngôn ngữ này đã được cập nhật 4 lần chính vào các năm 2011, 2014, 2017 và 2020 lên C ++ 11, C ++ 14, C ++ 17, C ++ 20.

2. Tại sao sử dụng C ++

 • C ++ là một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất thế giới.
 • C ++ có thể được tìm thấy trong các hệ điều hành ngày nay, Giao diện người dùng đồ họa và các hệ thống nhúng.
 • C ++ là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng mang lại cấu trúc rõ ràng cho các chương trình và cho phép mã được sử dụng lại, giảm chi phí phát triển.
 • C ++ có tính di động và có thể được sử dụng để phát triển các ứng dụng có thể thích ứng với nhiều nền tảng.
 • C ++ rất thú vị và dễ học!
 • Vì C ++ gần giống với C,C# và Java nên lập trình viên dễ dàng chuyển sang C ++ hoặc ngược lại.

3. Lợi ích của C ++ so với ngôn ngữ C

 • C ++ là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng và C là một ngôn ngữ thủ tục.
 • Kiểm tra loại mạnh hơn so với C.
 • Trong C, không có xử lý ngoại lệ, nhưng C ++ có thể hỗ trợ điều này.
 • Thay vì macro trong ngôn ngữ C, C ++ có thể hỗ trợ một hàm nội tuyến

4. Sự khác biệt giữa C và C ++

 • C ++ được phát triển như một phần mở rộng của C và cả hai ngôn ngữ đều có cú pháp gần như giống nhau.
 • Sự khác biệt chính giữa C và C ++ là C ++ hỗ trợ các lớp và đối tượng, trong khi C thì không.

5. Cách sử dụng C ++

 • Một trình soạn thảo văn bản, như Notepad, để viết mã C ++
 • Một trình biên dịch, như GCC, để dịch mã C ++ sang ngôn ngữ mà máy tính sẽ hiểu

5.1 Trình biên dịch (Compiler)

 • Trình biên dịch lấy tệp nguồn C ++ làm đầu vào và tạo ra các tệp đối tượng.    

5.2 Archiver

 • Archiver lấy một bộ sưu tập các tệp đối tượng làm đầu vào và tạo ra một thư viện hoặc kho lưu trữ tĩnh, được nhóm đơn giản thành một bộ sưu tập các tệp đối tượng, được nhóm lại để sử dụng thuận tiện. 

5.3 Trình liên kết (Linker)

 • Trình liên kết lấy một tập hợp các tệp đối tượng, thư viện và giải quyết các tham chiếu tượng trưng của chúng để tạo ra tệp thực thi.  

5.4 Bộ công cụ (Toolset)

 • Máy tính chỉ có thể hiểu mã ngôn ngữ máy. 
 • Ba công cụ cơ bản, được sử dụng để xây dựng Ứng dụng C ++ là trình biên dịch, trình liên kết và trình lưu trữ.
 • Tập hợp các chương trình này được gọi là Toolset. 

5.5 IDE

 • Môi trường phát triển tích hợp cung cấp một giao diện đồ họa để tổ chức một tập hợp các tệp nguồn và mô tả các tệp nhị phân, những tệp này phải liên quan đến chúng.
 • Các IDE phổ biến bao gồm Code :: Blocks, Eclipse và Visual Studio. Tất cả đều miễn phí và chúng có thể được sử dụng để chỉnh sửa và gỡ lỗi mã C ++.

Lưu ý: IDE dựa trên web cũng có thể hoạt động, nhưng chức năng bị hạn chế.

6. Khởi động nhanh C ++

 • Hãy tạo tệp C ++ đầu tiên của chúng ta.
 • Mở Codeblocks và đi tới Tệp> Mới> Tệp trống .
 • Viết mã C ++ sau và lưu tệp dưới dạng myfirstprogram.cppTệp> Lưu tệp dưới dạng ):

Bây giờ, hãy tập trung vào cách chạy mã. Trong Codeblocks, nó sẽ giống như sau:

Sau đó, vào Build> Build and Run để chạy (thực thi) chương trình. Kết quả sẽ giống như sau:

KẾT LUẬN: Trong bài viết này, chúng ta đã thấy các khái niệm cơ bản trong C ++. Tôi hy vọng bài viết này hữu ích cho bạn. Cảm ơn vì đã đọc!

Hãy bình chọn
175 lượt xem

05/10/2022 Blog Tin Học

Bài viết liên quan

Block "5_tab_footer" not found