Mất 2 phút đọc

Phương Thức Đối Tượng JavaScript

Trong bài viết này, Ứng dụng free sẽ cùng các bạn tìm hiểu về Phương Thức Đối Tượng JavaScript

1.Khái niệm this

 • Trong JavaScript, thistừ khóa đề cập đến một đối tượng.
 • Đối tượng nàothis phụ thuộc vào cách đang được gọi (được sử dụng hoặc được gọi).
 • Từ thiskhóa đề cập đến các đối tượng khác nhau tùy thuộc vào cách nó được sử dụng

 • thiskhông phải là một biến. Nó là một từ khóa và không thể thay đổi giá trị của this.

Ví dụ:

2.Phương thức JavaScript

 • Các phương thức JavaScript là các hành động có thể được thực hiện trên các đối tượng.
 • Phương thức JavaScript là một thuộc tính chứa một định nghĩa hàm.
 • Phương thức là các hàm được lưu trữ dưới dạng thuộc tính đối tượng.

3.Truy cập các phương thức đối tượng

 • Bạn truy cập một phương thức đối tượng với cú pháp sau:

 • Thông thường, bạn sẽ mô tả fullName () như một phương thức của đối tượng person và fullName là một thuộc tính.
 • Thuộc tính fullName sẽ thực thi (dưới dạng một hàm) khi nó được gọi với ().

Ví dụ này truy cập phương thức fullName () của một đối tượng người:

4.Thêm một phương thức vào một đối tượng

 • Thêm một phương thức mới vào một đối tượng thật dễ dàng:

5.Sử dụng các phương pháp tích hợp

 • Sử dụng toUpperCase()phương thức của đối tượng String, để chuyển một văn bản thành chữ hoa:

Ví dụ:

KẾT LUẬN: Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu  phương thức đối tượng JavaScript. Tôi hy vọng bài viết này hữu ích cho bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết!

Hãy bình chọn
279 lượt xem

15/10/2022 Blog Tin Học

Bài viết liên quan

Block "5_tab_footer" not found