Mất 1 phút đọc

Picturebox trong C#

Picturebox

  • PictureBox dùng để hiển thị hình ảnh lên giao diện. 

  • Các thuộc tính quan trọng của PictureBox:

Demo chương trình:

  • Khi chương trình vừa thực thi.

a. Form được hiển thị giữa màn hình

b. Các đối tượng được “neo” sao cho khi người dùng thay đổi kích thước form thì các đối tượng được resize kích thước sao cho “dễ nhìn”

c. PicTurnOn được hiển thị, picTurnOff được ẩn ngay bên dưới picTurnOn. Khi người dùng đưa chuột vào picTurnOn sẽ xuất hiện tip “Click me to Turn OFF the Light!”, và ngược lại trên picTurnOFF.

d. Hiện tên mặc định vào ô Name

e. Lable ngay bên dưới pictureBox hiển thị thông báo: “Jack. Turn Off the Light ,please!”

KẾT LUẬN: Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết của Ứng dụng free  . Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của mình để phát triển bài viết tốt hơn.

Hãy bình chọn
547 lượt xem

23/08/2022 Blog Tin Học

Bài viết liên quan

Block "5_tab_footer" not found