Mất 1 phút đọc

Project xây dựng phần mềm quản lý nhân viên theo OOP

Nội dung

Công ty XYZ muốn viết phần mềm quản lý nhân viên, mô tả hệ thống như sau:

  • Mỗi nhân viên sẽ thuộc về một phòng ban, thông tin của phòng ban (mã phòng ban, tên phòng ban, trưởng phòng hiện tại), thông tin của mỗi nhân viên (mã nhân viên, tên nhân viên, ngày sinh, chức vụ). Theo chính sách công ty có các chức vụ: Giám đốc (quản lý chung), trưởng phòng, phó phòng, nhân viên. Lương cơ bản của toàn bộ nhân viên trong công ty là 10 triệu/tháng. Giám đốc phụ cấp chức vụ 25%, trưởng phòng phụ cấp chức vụ 15%, phó phòng phụ cấp 5% nhân viên không có phụ cấp chức vụ.
  • Chương trình cung cấp các chức năng:
  • Thêm, xuất, sửa, xóa, sắp xếp, tìm Phòng ban, nhân viên.
  • Thống kê tổng số lương phải trả cho nhân viên trong 1 tháng
5/5 - (2 Bình chọn)
555 lượt xem

31/03/2022 Ứng Dụng Miễn Phí

Bài viết liên quan

Block "5_tab_footer" not found