Mất 0 phút đọc

Share Code quản lý lớp học Asp.net MVC (giống classroom google)

Nay Ứng Dụng Free Share Code quản lý lớp học Asp.net MVC (giống classroom google) cho các bạn làm đồ án học tập nghiên cứu thêm. Project hoàn chỉnh chạy giao diện web đẹp.

Code website bao gồm?

  • File thuyết trình
  • Fil word báo cáo đồ án.
  • File tóm tắt đồ án.
  • Code
  • Database

Tải Code Website quản lý lớp Asp.net MVC

Demo các phân hệ quản lý lớp học.

 

5/5 - (1 Bình chọn)
268 lượt xem

06/09/2023 Ứng Dụng Miễn Phí

Bài viết liên quan

Block "5_tab_footer" not found