Mất 1 phút đọc

Tham Chiếu Đối Tượng JavaScript

1.Phương thức đối tượng JavaScript ES5

  • Quản lý đối tượng

  • Bảo vệ các đối tượng

2.Thay đổi giá trị tài sản

  • Cú pháp: 

Ví dụ:

3.Thay đổi dữ liệu meta

  • ES5 cho phép thay đổi dữ liệu meta thuộc tính sau:

  • ES5 cho phép thay đổi getters và setters:

Ví dụ này làm cho ngôn ngữ ở chế độ chỉ đọc:

Ví dụ này làm cho ngôn ngữ không liệt kê được:

4.Liệt kê tất cả các thuộc tính

Ví dụ này liệt kê tất cả các thuộc tính của một đối tượng:

5.Thuộc tính có thể liệt kê

Ví dụ này chỉ liệt kê các thuộc tính có thể liệt kê của một đối tượng:

6.Thêm thuộc tính

Ví dụ này thêm một thuộc tính mới vào một đối tượng:

7.Thêm người nhận và người định cư

Phương Object.defineProperty()pháp này cũng có thể được sử dụng để thêm Getters và Setters:

Ví dụ về bộ đếm:

KẾT LUẬN: Tôi hy vọng bài viết này hữu ích cho bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết!

Hãy bình chọn
450 lượt xem

18/10/2022 Blog Tin Học

Bài viết liên quan

Block "5_tab_footer" not found