Mất 1 phút đọc

Thêm số 0 đầu số điện thoại excel

Trong quá trình xử dụng dữ liệu data khách hàng, các bạn không bở ngỡ khi data khách hàng export từ phần mềm bị thiếu số 0 đầu. thêm số 0 đầu số điện thoại excel 1 cách đơn giản nhất. Bạn theo dõi từng bước bên dưới.

Thêm ký tự 0 đầu tiên số điện thoại.

Bước 1: Nhập hàm Excel: =0&data_số điện thoại của bạn.

  • Thao tác như hình: Ví dụ bạn muốn thêm số 0 dữ liệu data số điện thoại cột C:4. Bạn Click chuột vào ô nào # nhập hàm: =0&C4.

  • Xong bạn đã thêm được ô đầu tiên đã thêm được số 0 đầu số điện thoại. Bạn kéo hàm xuống đến hết dữ liệu cần lấy.

Bước 2: Bạn chọn hết dữ liệu mới tạo ra thêm ký tự số 0 vô. chọn Coppy.

  • Bạn chuyển ra vị trí khác và Pass dữ liệu với giá trị Value để không bị dính hàm, để file duy chuyển nơi khác không bị lỗi.

=> Vậy là bạn đã hoàn thành quá trình thêm ký tự số 0 đầu tiên số điện thoại đơn giản. Trong quá trình thao tác bạn không làm được phần nào hãy bình luận bên dưới để được hổ trợ.

Hãy bình chọn
292 lượt xem

30/10/2021 Ứng Dụng Miễn Phí

Bài viết liên quan

Block "5_tab_footer" not found