Mất 3 phút đọc

Tổng Các Bài Tập Rèn Luyện Trong Lập Trình C#

Ứng dụng free sẽ giới thiệu Tiếp Các Bài Tập Rèn Luyện Trong Lập Trình C#

Tổng Các Bài Tập Rèn Luyện Trong Lập Trình C#

 • Bài tập rèn luyện 14: Tạo Menu động kết hợp Cơ sở dữ liệu
 • Bài tập rèn luyện 15: Sử dụng dotnet bar và tương tác CSDL
 • Bài tập rèn luyện 16: (tự giải) Viết phần mềm quản lý bài hát
 • Bài tập rèn luyện 17: (Tự giải) Viết phần mềm quản lý tài khoản đăng nhập

Bài tập rèn luyện 14: Tạo Menu động kết hợp Cơ sở dữ liệu

Nội dung:

 • Tạo cơ sở dữ liệu SQL Server quản lý danh sách lớp. Dữ liệu gồm 2 table Lop(ma,ten) và SinhVien(ma,ten,malop). Nhập dữ liệu mẫu gồm 3 lớp, mỗi lớp gồm 3 SV.
 • Khi chương trình vừa nạp và hiển thị, mặc định sẽ hiển thị tất cả các sv thuộc tất cả các lớp vào listview, phân theo group là lớp. Menu Danh sách lớp chọn sẵn là “Tất  cả các lớp”. (có dấu check).
 • Khi người dùng chọn lớp nào, thì chương trình chỉ hiển thị danh sách sinh viên thuộc lớp đó.

Bài tập rèn luyện 15: Sử dụng dotnet bar và tương tác CSDL

Nội dung:

 • Viết chương trình tạo Mindmap như dưới đây sử dụng Dotnetbar

Bài tập rèn luyện 16: (tự giải) Viết phần mềm quản lý bài hát

Nội dung

 • Viết chương trình xem danh sách bài hát của các ca sỹ.
 • Dữ liệu gồm 2 bảng: CASY(ma,ten); BAIHAT(ma,tenbaihat, nhacsy, macasy)
 • Sinh viên xem xét và tự thiết lập relation giữa các bảng.

⇒Khi chương trình vừa được thực thi, trong combobox hiển thị danh sách tên các ca sỹ.

 • Khi chọn một ca sỹ nào đó từ danh sách, chương trình hiển thị bài hát của ca sỹ đó vào textbox bên dưới. Người sử dụng có thể duyệt các bài hát bằng nút di chuyển, có thể thê, xóa hay sửa các bài hát của ca sỹ đang chọn (Dùng binding sorce).
 • Chú ý là, trong quá trình thêm hay sửa bài hát, chương trình không cho phép người sử dụng chọn ca sỹ khác.

Bài tập rèn luyện 17: (Tự giải) Viết phần mềm quản lý tài khoản đăng nhập

Nội dung

 • Viết chương trình cho phép người sử dụng đăng nhập vào hệ thống (dung kiến trúc đa tầng). Giao diện như hình dưới.
 • Dữ liệu sử dụng MS Access hoặc SQL Server do SV tùy chọn, gồm 1 table: TaiKhoan(tentaikhoan, password)
 • Nếu người sử dụng đăng nhập 3 lần liên tiếp mà không thành công thì chương trình sẽ tự động thoát.

 • Khi đăng nhập thành công sẽ xuất hiện màn hình cho phép thay đổi mật khẩu:

⇒Nếu mật khẩu không đúng thì dung Error Provider để thông báo.

KẾT LUẬN: Ứng dụng free  xin chia sẻ bài tập rèn luyện trong Lập Trình C# . Các bạn hãy áp dụng kiến thức cơ bản ở những phần trước để áp dụng. Trong quá trình thao tác bạn không thực hiện được hãy để lại bình luận bên dưới để được hỗ trợ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Chúc các bạn thành công!!!

5/5 - (1 Bình chọn)
335 lượt xem

16/09/2022 Blog Tin Học

Bài viết liên quan

Block "5_tab_footer" not found