Mất 3 phút đọc

Tổng Các Bài Tập Rèn Luyện Trong Lập Trình C#

Ứng dụng free sẽ giới thiệu Tiếp Các Bài Tập Rèn Luyện Trong Lập Trình C#

Tổng Các Bài Tập Rèn Luyện Trong Lập Trình C# (tự giải)

 • Bài tập rèn luyện 18:  Viết chương trình tính doanh thu đơn giản cho công ty vận tải biển
 • Bài tập rèn luyện 19: Viết phần mềm quản lý đầu sách cho nhà sách  Khai Trí
 • Bài tập rèn luyện 20: Viết phần mềm quản lý điểm cho trung tâm tin học

Bài tập rèn luyện 18: (tự giải) Viết chương trình tính doanh thu đơn giản cho công ty vận tải biển

Nội dung

 • Sử dụng kiến trúc 3-tier viết chương trình tính doanh thu đơn giản cho công ty vận tải biển, sử dụng tại khâu xuất hàng tại cảng, dùng để tính số tiền thanh tóan bởi các khách hàng. Các số liệu này dùng để so sánh với số liệu tại chi nhánh chính. Chi phí thanh tóan cho mỗi lô hàng cần vận chuyển phụ thuộc vào trọng lượng của lô hàng và nơi đi đến, được cho bởi các bảng bên dưới. Yêu cầu chương trình như sau:

⇒Thiết kế SQL Server với relationship có 2 table:  NoiDen  (Ma,Ten,Gia) và DoanhThu (Ngay, noiden, soluong)

Số liệu mẫu được cho như sau:

 • Khởi động phần mềm hiển thị danh sách nơi đến. Chọn nơi đến nào thì khối lượng hiển thị tương ứng:

 • Chương trình cho phép người sử dụng nhập trọng lượng của lô hàng và chọn nơi đến (xem hình). Ngày gởi lô hàng đi là ngày hiện hành của máy.Nếu trong một ngày, có 2 lô hàng chuyển đến cùng một địa điểm thì chương trình sẽ cộng dồn khối lượng vào nới đến (chỉ quan tâm đến nơi đến, không quan tâm đến người gởi).Hiện tại do khả năng công ty chỉ có hạn, nhưng khách hành quá nhiều, nên mỗi kiện hàng không được quá 50 tấn.
 • Khi người sử dụng chọn nút Báo Cáo thì hiện Form tính tổng doanh thu theo nơi đến theo ngày hiện hành.  (Xem hình)

Bài tập rèn luyện 19: (tự giải) Viết phần mềm quản lý đầu sách cho nhà sách Khai Trí

Nội dung:

 • Viết chương trình xem danh mục sách hiện đang có bán tại nhà sách Khai Trí. Người mua sách sử dụng chương trình để xem xét giá cả trước khi chọn mua. Cơ sở dữ liệu được thiết kế gồm 3 Table: LOAISACH, SACH, NHAXUATBAN với cấu trúc như sau:

 • Mặc định chạy phần mềm:

 • Nếu người sử dụng chọn Option “Loại Sách”, chương trình hiển thị danh mục sách trong TreeView phân theo Loại Sách.
 • Nếu người sử dụng chọn Option “Nhà Xuất Bản”, chương trình hiển thị danh mục linh kiện trong TreeView phân theo Nhà Xuất Bản.

⇒Chú ý: Mặc định khi chương trình vừa được nạp, thì Option “Loại Sách” được chọn sẵn (tức là hiển thị theo Loại Sách).

Bài tập rèn luyện 20: (tự giải) Viết phần mềm quản lý điểm cho trung tâm tin học

Nội dung:

 • Trường Đại Học XYZ sử dụng SQL Server để lưu trữ danh sách sinh viên và bảng điểm của học sinh
 • Dữ liệu được thiết kế như sau:

  +MonHoc(Ma,ten)

  +LopHoc(Ma,ten)

  +SinhVien(Ma,Ten,Malop,SOBienLai)

  +Điểm (masv,mamon,diem)

 •  Viết chương trình hiển thị danh sách sinh viên theo lớp đang chọn (từ combo).
 • Chú ý: Danh sách sinh viên được sắp xếp theo trình tự (tên, và họ).

 • Bấm Nạp để hiển thị sinh viên theo môn học và lớp
 • Bấm Lưu để cập nhật điểm vào CSDL
 • Ctrl + P để in ấn hoặc kéo thêm nút In ấn vào giao diện (màn hình in ấn xem trang bên)

KẾT LUẬN: Ứng dụng free  xin chia sẻ bài tập rèn luyện trong Lập Trình C# . Các bạn hãy áp dụng kiến thức cơ bản ở những phần trước để áp dụng. Trong quá trình thao tác bạn không thực hiện được hãy để lại bình luận bên dưới để được hỗ trợ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Chúc các bạn thành công!!!

5/5 - (1 Bình chọn)
241 lượt xem

17/09/2022 Blog Tin Học

Bài viết liên quan

Block "5_tab_footer" not found