Mất 2 phút đọc

Tổng Các Bài Tập Rèn Luyện Trong Lập Trình C#

Ứng dụng free sẽ giới thiệu Các Bài Tập Rèn Luyện Trong Lập Trình C#

Tổng Các Bài Tập Rèn Luyện Trong Lập Trình C#

 • Viết phần mềm quản lý hiệu sách
 • Viết phần mềm đồng bộ TreeView & ListView kết hợp  cơ sở  dữ liệu

Bài tập rèn luyện 12: Viết phần mềm quản lý hiệu sách

 • Tạo cơ sở dữ liệu từ SQL Server quản lý sách bán tại một cửa hàng. Nhập danh sách sách gồm 10 cuốn là các giáo trình sinh viên đang và đã học tại trường.

 • Khi chương trình vừa được thực thi, chương trình nạp động các button tương ứng với số đầu sách trong database (mỗi đầu sách tương ứng một button) và hiển thị tên sách.
 • Khi người sử dụng click chọn một đầu sách nào đó, chương trình hiển thị thông tin chi tiết về đầu sách đó ở các textbox bên cạnh (xem hình).

Bài tập 13: Viết phần mềm đồng bộ TreeView & ListView kết hợp  cơ sở  dữ liệu

 • Thiết kế CSDL SQL Server gồm có 3 bảng dưới đây:

 • Nhập liệu ít nhất 3 trung tâm, mỗi trung tâm 3 lớp, mỗi lớp 5 sinh viên
 • Khi khởi động phần mềm, chương trình sẽ nạp trung tâm, lớp, sinh viên lên TreeView (hình minh họa):

 

 • Nhấn vào Trung tâm→hiển thị danh sách lớp vào ListView
 • Nhấn vào Lớp→hiển thị danh sách sinh viên vào Lớp
 • Nhấn vào Sinh viên→mở MessageBox hiển thị thông tin chi tiết
 • Nhấn nút tìm: Tìm sinh viên theo tên và hiển thị lên ListView

KẾT LUẬN: Ứng dụng free  xin chia sẻ bài tập rèn luyện trong Lập Trình C# . Các bạn hãy áp dụng kiến thức cơ bản ở những phần trước để áp dụng. Trong quá trình thao tác bạn không thực hiện được hãy để lại bình luận bên dưới để được hỗ trợ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Chúc các bạn thành công!!!

452 lượt xem

16/09/2022 Blog Tin Học

Bài viết liên quan

Block "5_tab_footer" not found