Mất 2 phút đọc

TỔNG QUAN VỀ HTML5 API VÀ CSS3

Trong bài viết này, Ứng dụng free sẽ cùng các bạn tìm hiểu về HTML5 API và CSS3

TỔNG QUAN VỀ HTML5 API VÀ CSS3

Tổng Quan Về HTML5 API

 • API ( Application Programming Interfaces- giao diện lập trình ứng dụng):
  • Là cách tạo ra các ứng dụng sử dụng các thành phần được sẵn.
  • Không chỉ được áp dụng trong phát triển web mà còn cả với các ngôn ngữ kịch bản.
  • Mục đích chính của API là để chuẩn hóa cơ chế làm việc và đơn giản hóa các nhiệm vụ lập trình phức tạp.
  • Một số HTML5 API: Drag and Drop, Web storage, Microdata và Geolocation.
 • API Geolocation:
  • Giúp xác định vị trí địa lý của trình duyệt web.
  • Thông tin này được sử dụng để gửi dưới dạng dữ liệu liên quan dựa trên vị trí.
  • Geolocation hiện tại đang được kích hoạt trong môt số trình duyệt hiện đại.
 • Ví dụ: flickr,com/map

 • Web workers:
  • Webworkers là một framework (nền tảng) giải quyết vấn đề hiệu suất của trình duyệt.
  • Là mã kịch bản chạy trên một luồng riêng biệt.
 • Web Storage:
  • Cải tiến cookie của trình duyệt.
  • Cookie là mootk công nghệ bị giới hạn và khó khăn cho các nhà thiết kế để có thể sử dụng.
  • Web storage nâng cấp mô hình này để cung cấp không gian lưu trữ lớn hơn cho các ứng dụng web hiện đại

Tổng Quan Về CSS3

 • Nội Dung:
  • CSS không là gì khác ngoài một ngôn ngữ kiểu mô tả cách trình bày hoặc tạo kiểu đánh dấu HTML. CSS có nhiều cấp độ và cấu hình khác nhau và được ký hiệu là CSS1, CSS2 CSS3, v.v.
  • CSS3 không phải là một thành phần của HTML5, nhưng lại có mối liên quan mật thiết và được phát triển song song với HTML5.

  • CSS3 được phát triển để giúp thiết kế web dễ dàng hơn. CSS3 được chia thành nhiều tài liệu riêng biệt được gọi là “modules”. Mỗi modules thêm các khả năng mới hoặc mở rộng các tính năng được xác định trong CSS2.
  • Một số modules CSS3 quan trọng nhất là:
   • Selectors
   • Box Model
   • Backgrounds and Borders
   • Animation
   • User Interface
 • Nhiều tính năng có sẵn trong CSS3, một số tính năng sau đây:
  • CSS animation (CSS hoạt hình)
  • CSS transition (CSS chuyển đổi)
  • CSS 2D/3D transformation: Transform
  • CSS3 Background, Border, RGAa color, Word Wrap, Drop Shadow, Text Shadow, Gradients,..: Border Radius, Background Image, Border Image.
  • Web font: @font-face
 • Các tiền tố trình duyệt cụ thể cho CSS3

 

KẾT LUẬN: Nếu như bạn chưa hiểu nội dung bài viết hoặc đang khúc mắc khi thao tác thì hãy bình luận phía dưới bài viết để Ứng dụng free   giải đáp thắc mắc nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết.

Hãy bình chọn
224 lượt xem

23/09/2022 Blog Tin Học

Bài viết liên quan

Block "5_tab_footer" not found