Mất 3 phút đọc

Tổng Quan Về Javascript

Trong bài viết này, Ứng dụng free sẽ cùng các bạn tìm hiểu về Tổng Quan Về JavaScript

Khái Niệm JavaScript:

 • JavaScript là một loại ngôn ngữ kịch bản có cấu trúc và cú pháp riêng. Ngôn ngữ kịch bản được sử dụng để đặt logic với các thẻ HTML.
 • JavaScript là những ngôn ngữ nhỏ, không có môi trường. Nó được thực thi trong trình duyệt với HTML. 
 • JavaScript là một ngôn ngữ chương trình nhẹ (lightweight), được thông dịch cho phép bạn xây dựng khả năng tương tác với các trang HTML tĩnh.

JavaScript được dùng để làm:

 • Cung cấp cho nhà thiết kế HTML công cụ lập trình
 • Phản ứng được với các sự kiện ( ví dụ: trang web vừa load xong, sự kiện nhán chuột, …)
 • Có thể đọc, thay đổi nội dung của phần tử HTML
 • Xác nhận dữ liệu ( ví dụ: dữ liệu đầu vào)
 • Phát hiện trình duyệt của người dùng
 • Được sử dụng để tạo ra các cookie

Làm Việc Với JavaScript

 • Khai báo JavaScript:
  • Sử dụng cặp thẻ <script>…</script> để chèn javascript vào trang HTML
  • Trong cặp thẻ chứa các thuộc tính để xác định ngôn ngữ kịch bản
  • Mã javascript được thực hiện bởi trình duyệt 

 • JavaScript có thể được đặt trong vùng <body> hoặc vùng <head>

 • Câu lệnh JavaScript:
  • Được thực hiện bởi trình duyệt
  • Thực hiện theo thứ tự câu lệnh

 • getElementById(): Là phương pháp truy cấp các yếu tố đầu tiên với ID các định
 • Lệnh JavaScript được nhóm lại trong dấu { } để chuỗi lệnh thực hiện cùng nhau

 • Truy vấn tới mã lệnh JavaScript: 
  • Thực hiện khai báo hàm js
  • Gán hàm đó với một sự kiện trong HTML

 • Sự kiện trong JavaScript:
  • Là hành động được phát hiện bởi javascript
  • Tất cả các yếu tố trên trang web đều có sự kiện được kích hoạt bởi javascript
  • Các sự kiện thường được  sử dụng kết hợp với các chức năng sẽ không được thực hiện trước khi sự kiện xảy ra
  • Một số sự kiện: onMouseOver, onSubmit, onFocus, onBlur, onChange, onClick, …
 • Biến Trong JavaScript
  • Được sử dụng để giữ các giá trị hoặc biểu thức
  • Một biến phải được gắn tên (ví dụ: X, Orderlist, …)
  • Quy tắc đặt tên biến:
   • Bắt đầu bằng chữ cái, các ký tự hoặc ký tự gạch dưới
   • Tên biến phân biệt chữ hoa và chữ thường (ví dụ: x và X là hai biến khác nhau)
  • Khai báo biến trong JavaScript và gán giá trị cho biến:

 • JavaScript Framework:
  • Là giải pháp tốt nhà thiết kế
  • Cung cấp một số thư viện có sẵn
  • Bao gồm các hàm đã được xây dựng và kiểm tra bởi nhà thiết kế và phát triển
  • Bao gồm nhiều hàm có sẵn và sử dụng được ngay

Hạn chế của JavaScript

 • JavaScript không thể được coi là một ngôn ngữ lập trình chính thức (full-fledged). Bởi vì thiếu các tính năng quan trọng sau:
  • JavaScript phía máy khách (Client-side JavaScript) không cho phép đọc hoặc ghi file, bởi vì lý do bảo mật.
  • JavaScript không thể được sử dụng cho các ứng dụng mạng, bởi vì không có những hỗ trợ có sẵn.
  • JavaScript không có chức năng đa luồng hoặc đa xử lý.
KẾT LUẬN: Nếu như bạn chưa hiểu nội dung bài viết hoặc đang khúc mắc khi thao tác thì hãy bình luận phía dưới bài viết để Ứng dụng free   giải đáp thắc mắc nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết.
Hãy bình chọn
113 lượt xem

27/09/2022 Blog Tin Học

Bài viết liên quan

Block "5_tab_footer" not found